we are Abel

Veilig en zelfstandig trainen is voor iedereen mogelijk. Dat vindt Abel. Hiervoor bieden wij trainingsproducten én trainingsprogramma’s waarmee specifieke doelgroepen kunnen trainen. Dit draagt bij aan een duurzame en actieve leefstijl. Vier enthousiaste ondernemers vormen het team achter Abel: Ton, Arne, Wouter en Jan. Ieder met zijn eigen expertise op het vlak van fysiotherapie, sport en revalidatie.

het ontstaan
van Abel

Er borrelde een gemis bij een aantal fysiotherapeuten van Libra Revalidatie & Audiologie. Hoe kunnen we revalidanten extra laten trainen in hun thuisomgeving? In het revalidatiecentrum wordt er goed getraind, maar eenmaal thuis blijken niet de juiste faciliteiten voorhanden.

In 2016 ontstaat dan ook het idee voor de ‘Beweegkist’, als Abel oprichters Jan Verberkt, Ton de Lange, Wouter Hoens en Arne Goedhart in de auto brainstormen over hoe er voor iedereen meer mogelijkheden kunnen komen om onafhankelijk van een locatie te kunnen trainen. Vooral ook thuis. Een kistje met een medicinebal, elastieken en wat gewichtjes moet het worden. En het moet een ‘Beweegkist’ heten, want dat is nu eenmaal wat het is: een box waarmee je overal kunt bewegen. Maar dit moet natuurlijk ook veilig gebeuren.

prototype

In 2018 werd door de provincie Noord-Brabant subsidie verstrekt aan projecten die 50.000 mensen met een beperking tussen 2017 en 2019 aan het bewegen konden krijgen. Eén daarvan was de ‘Beweegkist’. Dankzij deze subsidie kon de ‘Beweegkist’ doorontwikkeld worden. Dit was nodig om ervoor te zorgen dat ook buiten het revalidatiecentrum op een veilige manier getraind kon worden op kracht en conditie.

Binnen een half jaar werd de ‘Beweegkist’ ontwikkeld tot een trainingsapparaat waarmee mensen met een beperking zelfstandig en op een veilige manier kunnen trainen. In september 2018 kon gestart worden met de productie van het eerste prototype. Vanaf maart 2019 werden 40 prototypes ingezet voor een test in de vorm van een pilotstudie die liep tot eind 2019

Hieruit kwam naar voren dat het trainingsapparaat op een enkel punt verbeterd kon worden, maar zeker voldeed om mensen met een beperking en senioren doelgericht en veilig te laten trainen. In het half jaar waarin de pilotstudie liep, werden meer dan 1500 mensen met de ‘Beweegkist’ in beweging gebracht.

Project afgerond en geslaagd! Maar zo een succesvol product zet je toch niet zomaar aan de kant? De wens om de doelgroep duurzaam in beweging te brengen blijft. De mannen besluiten het product nog verder te ontwikkelen, zodat het uiteindelijk beschikbaar komt voor iedereen.

De wens om de doelgroep duurzaam in beweging te brengen blijft.

doorontwikkeling
naar Abel_pro

De gebruikerservaringen uit de pilotstudie zijn verwerkt in het product en hebben uiteindelijk geleid tot de definitieve versie van de ‘Beweegkist’, maar dan onder de naam Abel_pro.

Inmiddels is er ook een goed beschreven en onderbouwd trainingsprogramma gerealiseerd. Dit programma bestaat uit 5 oefeningen en maakt gebruik van de unieke eigenschappen van de Abel_pro. Voor fysiotherapeuten en cliënten is het programma beschikbaar in een online portal.

het team van Abel