Arne Goedhart

Arne haalt veel energie uit het werken met en zorgen voor mensen. Als fysiotherapeut werkt hij in het team Neurologie binnen Libra Revalidatie & Audiologie. Arne zet mensen in beweging, iets waar hij zelf ook enorm van houdt. Letterlijk om zo zijn lijf gezond en fit te houden, figuurlijk door als persoon en in zijn vakgebied te groeien en te ontwikkelen. Arne is daarbij altijd op zoek naar een uitdaging; groot of klein. 

‘Ik weet het zeker, het kan altijd beter. Je kunt altijd groeien en ontwikkelen. Ook kleine stapjes zijn stapjes. Het geeft me veel voldoening anderen te ondersteunen in hun groeiproces.’

Dankzij de behoefte van Arne om zichzelf continu te ontwikkelen, heeft hij nu een rugzak gevuld met kennis en ervaring. Na het afronden van zijn opleiding tot fysiotherapeut heeft Arne nog verschillende opleidingen en cursussen gevolgd. Zo heeft hij de opleiding tot  Physical Rehabiltation Trainer (sport-fysiotherapie) gevolgd. In deze opleiding staat actieve revalidatie centraal. Ook heeft Arne de opleiding Management in de Zorg afgerond. 

Met al zijn kennis is Arne breed inzetbaar. Zo behandelt hij revalidanten die gediagnostiseerd zijn met Multiple Sclerose, een dwarslaesie of spierziekten. Vanwege de complexiteit die samengaat met dergelijke diagnoses zoekt Arne samen met de revalidant altijd naar mogelijkheden. Een andere tak van sport is zijn rol binnen Abel en het ontwikkelen van de Abel_pro. Deze functie biedt hem nieuwe uitdagingen en is tegelijk complementair aan zijn werk als fysiotherapeut. Met de Abel_pro kan Arne revalidanten nog meer aangepaste oefeningen aanbieden om zo een stevige stap voorwaarts te zetten in hun revalidatieproces. 

‘De ontwikkeling van de Abel_pro sluit aan op wat ik dagelijks doe. Het bieden van mogelijkheden en het creëren van veiligheid en vertrouwen zodat ook de mensen waarvoor bestaande apparatuur niet toereikend is kunnen bewegen.’